วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โปรแกรม NHSO Authentication 4.0x version 2016


ระบบประวัติการเข้ารับบริการของผู้ป่วย

VDO สอนเข้าใช้งานระบบประวัติการเข้ารับบริการของผู้ป่วย โปรแกรมใช้งานในสถานพยาบาลเชื่อต่อกับhosxp


VDOconference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2560 และการบันทึกข้อมูล บสต.

VDOconference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2560 และการบันทึกข้อมูล บสต.(14/12/59)


ไฟล์บรรยายการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานผู้สูงอายุ

ไฟล์บรรยายการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานผู้สูงอายุในการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ครับ ให้ดาวน์โหลดที่นี่ครับ


ตรวจสอบรายงาน(Korat report)download 16 แฟ้ม (e-Claim) Hosxp เพื่อนำเข้าโปรแกรม E-toolวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เชิญประชุม คกก.สารสนเทศโรงพยาบาล

ขอเชิญประชุม คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย
วันที่  25  พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมบริหารชั้น2


                                                                     >>  คู่มือบันทึกเยี่ยมบ้าน ThaiCOC


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

VDO Conference ชี้แจงแนวทางรณรงค์การบริจาคอวัยวะ ดวงตาและโลหิต

VDO Conference ชี้แจงแนวทางรณรงค์การบริจาคอวัยวะ ดวงตาและโลหิต
โดย สำนักบริหารการสาธารณสุข คุณวราภรณ์ (สบรส.) โทร 0 2590 1638
Download ได้ที่ https://fileserv.moph.go.th/index.php/s/UvaCBc0smvI423E


วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เรื่องรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค สิทธิ UC

ตรวจสอบผลการคัดกรองCVDได้ที่


VDOConference ขอเชิญรับฟังการบันทึกข้อมูลปฏิบัติราชการจริงวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

New! Error 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 2559ฝึกปฏิบัติการบันทึกเยี่ยมบ้าน Thai Care Cloud

ชี้แจงแนวทางบันทึกเยี่ยมบ้าน ThaiCareCloud(COC)


VDO Conference คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดัน 35 ปี Upวันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

HDC KORATREPORT


ติดต่อขอรหัสผ่านได้ที่ : งานสารสนเทศ 168
รายงานความเคลื่อนไหวการส่ง 43 แฟ้ม