วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

VDO Conference ติดตามงานอนามัยแม่และเด็ก

Conference สสจ.นม. เรื่อง ติดตามงานอนามัยแม่และเด็ก

 ติดตามงานอนามัยแม่และเด็ก

วันที่ 24 เมษายน, 09:00 น. – 11:00 น.
ตามที่งานอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จะจัดTele Conference เพื่อติดตามงานดังนี้
1.นม 90 วัน 90 กล่อง
2.การตรวจการตั้งครรภ์คัดกรองโดย อสม.
3.การจากยาน้ำเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ 6 เดือน-3ปี
4.ข้อมูลตามตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก
5.สั่งการจาก นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

https://ictlawcenter.etda.or.th/news/detail/computer-2559

เว็บตรวจสอบระบบรายนงาน

เว็บตรวจสอบระบบรายงาน


แจ้งโอนเงินผู้ป่วยใน เดือนมีนาคม 60