วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

https://ictlawcenter.etda.or.th/news/detail/computer-2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น