วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

HDC KORATREPORT


ติดต่อขอรหัสผ่านได้ที่ : งานสารสนเทศ 168
รายงานความเคลื่อนไหวการส่ง 43 แฟ้ม 

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

ประกาศ "ปรับแก้ไขสถานะบุคคล" หน้าจอห้องบัตร

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลงานข้อมูลของผู้รับบริการ ดังนั้น จึงขอปรับเปลี่ยนแนวทางบึนทึกข้อมูลตามภาพ ดังนี้
   โดยให้เลือก "สถานะบุคคลตามจริง"  และห้ามปล่อยให้มีช่องว่าง หากไม่ทราบให้ใส่ ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและเข้ามารับบริการ


วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559