วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เชิญประชุม(IM)

ขอเชิญคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุม
เตรียมรับประเมิน  KPI  ครั้งที่ 2/2560
ในวันที่  5  กรกฏาคม 2560  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบริหาร
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โปรแกรม Happinometer (เครื่องมือวัดความสุขด้วยตัวเอง)

ให้แต่ละคน เข้าไปลงทะเบียนใช้งาน  ( ยกเว้นลูกจ้างรายวันไม่ต้องบันทึก)
     Username : เลขประชาชน 13 หลัก@รหัสรพ. 5 หลักPassword : ตั้งเอง 6 ตัวขึ้นไป
เมื่อลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว ก็ sign in เข้าไปประเมินตนเอง
***กำหนดแล้วเสร็จก่อน 15 พฤษภาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

VDO Conference ติดตามงานอนามัยแม่และเด็ก

Conference สสจ.นม. เรื่อง ติดตามงานอนามัยแม่และเด็ก

 ติดตามงานอนามัยแม่และเด็ก

วันที่ 24 เมษายน, 09:00 น. – 11:00 น.
ตามที่งานอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จะจัดTele Conference เพื่อติดตามงานดังนี้
1.นม 90 วัน 90 กล่อง
2.การตรวจการตั้งครรภ์คัดกรองโดย อสม.
3.การจากยาน้ำเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ 6 เดือน-3ปี
4.ข้อมูลตามตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก
5.สั่งการจาก นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

https://ictlawcenter.etda.or.th/news/detail/computer-2559

เว็บตรวจสอบระบบรายนงาน

เว็บตรวจสอบระบบรายงาน


แจ้งโอนเงินผู้ป่วยใน เดือนมีนาคม 60วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

WEBSITE โรงพยาบาลประทาย

WEBSITE 
www.prathaihos.com              เว็บไซต์โรงพยาบาลประทาย  อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
www.prathaihos.com/mtroom   จองห้องประชุม Online


วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

Link ติดตามและตรวจสอบข้อมูล สสจ.นม.


รวม Link ตรวจสอบและติดตามข้อมูล สสจ.นม.
http://www.korathealth.com/korathealth/index.php >>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
https://www.thaicarecloud.org/    >>โปรแกรมส่งเยี่ยมบ้าน
http://61.19.30.155/korathis/  >> ตรวจสอบข้อมูล kpi 60
http://203.157.161.7/kreport/  >> รายงานข้อมูล 43 แฟ้ม รายสัปดาห์    
http://203.157.102.130/hdc    >> ส่งข้อมูล data center(HDC)
http://refer.lph.go.th/ThaiRefer.html  >> รายงาน  Thai Refer
http://203.157.161.7/refer2you/download/   Download
  <<สอบถามรหัสเข้าใช้งานได้ที่ 168 งานสารสนเทศโรงพยาบาล>>