วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โปรแกรม NHSO Authentication 4.0x version 2016


ระบบประวัติการเข้ารับบริการของผู้ป่วย

VDO สอนเข้าใช้งานระบบประวัติการเข้ารับบริการของผู้ป่วย โปรแกรมใช้งานในสถานพยาบาลเชื่อต่อกับhosxp


VDOconference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2560 และการบันทึกข้อมูล บสต.

VDOconference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2560 และการบันทึกข้อมูล บสต.(14/12/59)


ไฟล์บรรยายการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานผู้สูงอายุ

ไฟล์บรรยายการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานผู้สูงอายุในการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ครับ ให้ดาวน์โหลดที่นี่ครับ


ตรวจสอบรายงาน(Korat report)



download 16 แฟ้ม (e-Claim) Hosxp เพื่อนำเข้าโปรแกรม E-tool