วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

Link ติดตามและตรวจสอบข้อมูล สสจ.นม.


รวม Link ตรวจสอบและติดตามข้อมูล สสจ.นม.
http://www.korathealth.com/korathealth/index.php >>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
https://www.thaicarecloud.org/    >>โปรแกรมส่งเยี่ยมบ้าน
http://61.19.30.155/korathis/  >> ตรวจสอบข้อมูล kpi 60
http://203.157.161.7/kreport/  >> รายงานข้อมูล 43 แฟ้ม รายสัปดาห์    
http://203.157.102.130/hdc    >> ส่งข้อมูล data center(HDC)
http://refer.lph.go.th/ThaiRefer.html  >> รายงาน  Thai Refer
http://203.157.161.7/refer2you/download/   Download
  <<สอบถามรหัสเข้าใช้งานได้ที่ 168 งานสารสนเทศโรงพยาบาล>>