วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เชิญประชุม คกก.สารสนเทศโรงพยาบาล

ขอเชิญประชุม คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย
วันที่  25  พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมบริหารชั้น2


                                                                     >>  คู่มือบันทึกเยี่ยมบ้าน ThaiCOC


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

VDO Conference ชี้แจงแนวทางรณรงค์การบริจาคอวัยวะ ดวงตาและโลหิต

VDO Conference ชี้แจงแนวทางรณรงค์การบริจาคอวัยวะ ดวงตาและโลหิต
โดย สำนักบริหารการสาธารณสุข คุณวราภรณ์ (สบรส.) โทร 0 2590 1638
Download ได้ที่ https://fileserv.moph.go.th/index.php/s/UvaCBc0smvI423E