วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Update ข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย

  • 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 24.00 น.  Credit:คุณ ชนกฉัตร สปสช.เขต 9
ปิดรับข้อมูล OP Individual Data
โดยข้อมูลที่รับ จะเป็นผลงานการให้บริการ ตั้งแต่ มกราคม - มิถุนายน 2559
แต่จะแบ่งเป็น
1) point งวด 4/2559
คิดคะแนนให้เฉพาะข้อมูลให้บริการ เมษายน-มิถุนายน 2559
2) performance งวด 2/2559
คิดคะแนนให้เฉพาะข้อมูลให้บริการ มกราคม-มิถุนายน 2559
=========================================
และมีคำถามมาว่า ข้อมูลการให้บริการตั้งแต่ กรกฎาคม 2559 ยังต้องส่งไหม ?
คำตอบ คือ ข้อมูลการให้บริการ หลังจากเดือน กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป ขอให้หน่วยบริการส่งเข้ามาตามปกติ จนถึงสิ้นปีงบประมาณค่ะ
เนื่องจากยังมี แผนงานส่วนอื่นๆ ที่ยังใช้ข้อมูล เช่น QOF, PP workload, แผนไทย เป็นต้น
ส่วนแนวทางการจัดสรรในเรื่องใด ในปีงบประมาณ 2560 นั้น
อาจจะต้องรอนโยบายจากแผนงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้ข้อมูล OPPP individual ค่ะ